โดเมนเนม (Domain Name)

บริการจดโดเมน หลากหลาย นามสกุล ท่านจะได้รับบริการที่รวดเร็วและประทับใจ ที่เราสามารถจดโดเมน พร้อมติดตั้งเว็บโฮสติ้ง ให้ท่านใช้งานได้ภายใน 30 นาที (หลังจากได้รับ หลักฐาน การชำระเงินแล้ว และเฉพาะในช่วงเวลาทำการ 9:00-17:00) iReadyHost มีบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนม ดังต่อไปนี้

 

จดโดเมนเนม

 

การจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นจองความเจ้าของชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ โดยมีพื้นฐานอยู่ว่า ชื่อที่ต้องการจดทะเบียน ต้องมีสถานะ "ว่าง" คือ ไม่ได้ถือครองโดยผู้อื่นอยู่ก่อนหน้านี้

สำหรับรายละเอียดชื่อโดเมนเนมที่เราสามารถจดทะเบียนให้ได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  1. โดเมนเนมสากล ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .com, .net, .org, .biz และ .info ซึ่งโดเมนเนมเหล่านี้ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการขอจดทะเบียน ราคาค่าบริการจะคิดราคาเป็นรายปี โดย ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลด)

  2. โดเมนเนมของไทย ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .co.th, .in.th, .or.th และ .go.th สำหรับโดเมนเนมในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมอาทิ .co.th ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท, .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น
    ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมในกลุ่มนี้ เริ่มต้นที่ราคา 800 บาท/ปี และพิเศษเฉพาะ .in.th 400 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลด)
 

ต่ออายุโดเมนเนม หรือ ย้ายโดเมน

 

โดเมนเนม มีการจดทะเบียนเพื่อใช้งานเป็นระยะเวลาในหน่วยของปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไปแล้ว แต่ยังคงมีความประสงค์จะใช้งานโดเมนเนมนั้นๆ ต่อไปอีก เราก็จะมีบริการต่ออายุโดเมนเนมด้วยเช่นเดียว

บริการนี้ ครอบคลุมถึง โดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ก็สามารถนำมาต่ออายุกับเราได้เช่นเดียวกัน

ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนมก็จะมีราคาเท่ากับราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนม

 

ระบบจัดการโดเมนเนม

 

ระบบจัดการโดเมนเนม ใช้สำหรับจัดการข้อมูลต่างๆ ของโดเมนเนม โดยเราจะมี Username/Password ให้เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ สิ่งที่ระบบจัดการโดเมนเนม ทำได้ อาทื

  • เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ อีเมล เจ้าของโดเมนเนม

  • เปลี่ยน DNS สำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการโฮสติ้ง

  • ตั้ง Redirect URL

  • ตั้ง MX เพื่อใช้บริการ Google Apps

 

นามสกุลโดเมนเนม จดโดเมนใหม่ ต่ออายุ
ย้ายโดเมน
.com .net .org ฿ 400.- ฿ 400.-
.biz ฿ 400.- ฿ 400.-
.info ฿ 400.- ฿ 300.- ฿ 400.-
.asia ฿ 650.- ฿ 650.-
.mobi ฿ 750.- ฿ 750.-
.name ฿ 450.- ฿ 450.-
.eu ฿ 600.- ฿ 600.-
.tv ฿ 1,800.- ฿ 1,800.-
.me ฿ 900.- ฿ 900.-
ภาษาไทย.th ฿ 0.- ฿ 0.-
.in.th ฿ 856.- ฿ 856.-
.ac.th ฿ 856.- ฿ 856.-
.co.th ฿ 856.- ฿ 856.-
.go.th ฿ 856.- ฿ 856.-
.mi.th ฿ 856.- ฿ 856.-
.net.th ฿ 856.- ฿ 856.-
.or.th ฿ 856.- ฿ 856.-